Ipse de Bruggen

logo-ipse-de-bruggenIpse de Bruggen biedt op 3 landgoederen en 370 zorglocaties, bijzondere zorg aan bijzondere mensen. Mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap kunnen bij Ipse de Bruggen wonen, werken, leren en recreëren. Het aanbod is groot en divers en richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichte of ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met lichte tot ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen, met of zonder (ernstige) lichamelijke beperkingen. Ipse de Bruggen biedt een grote verscheidenheid aan zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Thuis, op school of in een van de woon- en dagbestedingsvoorzieningen die de organisatie rijk is in de gehele provincie Zuid-Holland. Ipse de Bruggen is in 2008 ontstaan door de fusie tussen Stichting Ipse en de Bruggen.

Projecten

  • Inspecties t.b.v. de meerjarenbegroting (gehele bezit);
  • Opstellen jaarbegroting + investeringsbegroting;
  • Begeleiding planmatig onderhoud;
  • Voorbereiding en begeleiding verbouwingswerkzaamheden;
  • Werkzaamheden met betrekking tot de aanvraag van gebruiksvergunningen;