Vidomes

logo-vdomesVidomes is een maatschappelijke woningcorporatie met ruim 19.000 vhe’s, die wil voorzien in goed wonen. Het leveren van kwaliteit staat daarbij centraal. Vidomes levert een breed assortiment woonproducten en -diensten en maakt zich sterk voor een goed leefmilieu in wijken en buurten. We richten ons in het bijzonder op mensen die, vanwege hun inkomen of om een andere reden, niet in staat zijn om zelfstandig in hun woonwensen te voorzien”.

 

Projecten

  • Froger Vastgoed heeft opdracht om brandveiligheidinspecties uit te gaan voeren bij de wooncomplexen die naar aanleiding van eerder uitgevoerde dossieronderzoeken, als mogelijk risicovol bestempeld zijn.

kantoor-vidomes