Zorginstellingen Pieter van Foreest

logo-pieter-van-foreestPIETER VAN FOREEST – voluit Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest – is een organisatie met een breed, flexibel pakket aan diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. De organisatie bestaat uit zo'n 23 locaties in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland.

 

Projecten

  • Inspecties t.b.v. de meerjarenbegroting;
  • Opstellen jaarbegroting + investeringsbegroting;
  • Begeleiding planmatig onderhoud;
  • Voorbereiding en begeleiding verbouwingswerkzaamheden;
  • Werkzaamheden met betrekking tot de aanvraag van gebruiksvergunningen;