RgdBOEI® Inspectie

De RgdBOEI® methode is de door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde geïntegreerde inspectiemethodiek. Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving werden tot nu toe op verschillende momenten en manieren beoordeeld. Voor de geïntegreerde beoordeling van deze aspecten binnen het kader van het RgdBOEI-project is het noodzakelijk om de verschillende methodieken van beoordelen te harmoniseren. Harmoniseren gaat verder dan het gelijktijdig of direct achter elkaar uitvoeren van beoordelingen op de vier afzonderlijke aspecten met een gezamenlijke rapportage. De essentie is dat de prioriteitstelling voor investeringen efficiënt wordt gebaseerd op de combinatie van prestaties op zowel B, O, E als I-gebied. Op die manier zijn voordelen van integratie te benutten.

De voordelen van de inspectiemethodiek zijn evident. RgdBOEI® is klantvriendelijk. De opdrachtgever zal minder inspecteurs over de vloer krijgen. Het eenmalig uitvoeren van een RgdBOEI® is minder tijdrovend dan het uitvoeren van losse inspecties, bovendien kan de opdrachtgever zijn invloed duidelijk laten gelden. Het kan dan gaan om extra eisen en wensen ten aanzien van techniek, functionaliteit, representativiteit, duurzaamheid. De RgdBOEI®is ook effectief en is de basis voor het opstellen van een integraal Meerjaren Uitvoering Plan (afgekort MUP). Tot slot is de eenduidigheid van de methode een belangrijk pluspunt. De huidige uitkomsten van verschillende inspecties overlappen elkaar of vullen elkaar niet goed aan. RgdBOEI® geeft per discipline exact aan welke werkzaamheden moeten worden verricht en welke kosten hieraan zijn verbonden.

Neem contact op met Froger Vastgoed voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte.

rgdboei

Werkwijze RgdBOEI inspectiemethodiek