Steinmetz | de Compaan

logo-steinmetz-decompaanZelf kiezen hoe je wilt leven, in en met de samenleving. Dat is van wezenlijk belang voor iedereen: ook voor mensen met een beperking en ouderen. Aan hen biedt Steinmetz | de Compaan ondersteuning, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe ze wonen, werken en hun vrije tijd besteden.
Steinmetz | de Compaan is een jonge organisatie met een rijk verleden. De meeste onderdelen en locaties bestonden al langer toen ze onderdeel van de nieuwe organisatie werden. Er is dan ook veel kennis en ervaring aanwezig over de ondersteuning van onze cliënten.
Met ruim 4.010 cliënten en zo'n 3.300 medewerkers heeft Steinmetz | de Compaan omvang genoeg, om efficiënt en flexibel te kunnen werken. En om elke cliënt zo veel mogelijk te geven waar hij of zij om vraagt.
Steinmetz | de Compaan is omvangrijk, maar de ondersteuning blijft altijd dichtbij de cliënten. Mensen die ondersteuning aan huis krijgen of in een van de 193 locaties, zullen weinig merken van die grote organisatie. Want ondersteuning op maat betekent ook: met de menselijke maat.

Projecten

  • Inspecties t.b.v. de meerjarenbegroting (de Compaan);
  • Opstellen jaarbegroting + investeringsbegroting (de Compaan);