Stichting JJC

logo-jjcJJC is een Jeugdzorg plus instelling voor gesloten jeugdzorg voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Projecten

  • • Begeleiding verbouwingswerkzaamheden met nadruk op de brandveiligheidsvoorzieningen;